Voditelj službe za informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja (m/ž)

Zagreb, Croatia

Oglas više nije dostupan

Želiš sudjelovati u unapređenju hrvatskog visokog obrazovanja i znanosti, ali i društva u cjelini?

Motivira te biti dio organizacije koja već 50 godina razvija napredne informacijske i komunikacijske tehnologije i čini ih sveprisutnima u hrvatskom društvu?

Važno ti je raditi s najnovijim tehnologijama i surađivati s vrhunskim stručnjacima iz ICT sektora?

Privlači te okruženje koje njeguje suradnju, integritet, nove ideje i visoke standarde u radu?

Ako su odgovori potvrdni, otvorena pozicija Voditelj službe za informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja (m/ž) u Srcu (Sveučilišni računski centar) je korak naprijed u tvojoj karijeri.

Zašto si nam ti bitan / bitna? 

Srce, središnja ustanova za izgradnju i primjenu moderne e-infrastrukture u cjelokupnom sustavu hrvatske znanosti i visokog obrazovanja, traži pojačanje u Sektoru za informacijsku infrastrukturu, Službi za informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja.

Tražimo timskog igrača koji će:

 • aktivno sudjelovati u upravljanju, razvoju i održavanju informacijske infrastrukture visokog obrazovanja
 • surađivati s domenskim ekspertima, razvojnim i devOps inženjerima, implementatorima sustava i akademskom zajednicom u cilju izgradnje adekvatne informacijske infrastrukture visokog obrazovanja
 • sudjelovati u vođenju razvojnih projekata informacijske infrastrukture visokog obrazovanja
 • koordinirati rad odjela u službi
 • aktivno poduzimati mjere za poštivanje standarda i unaprjeđivati učinkovitost i kvalitetu unutar službe i sektora

Tražimo 1 osobu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu Voditelj službe, uz probni rad od 6 mjeseci.

Što su uvjeti za pridruživanje našem timu?

 • završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO)
 • 2 godine radnog iskustva
 • iskustvo u vođenju projekata razvoja informacijskih sustava temeljenih na relacijskim bazama podataka i složenih programskih rješenja
 • iskustvo u vođenju timova složenih od raznih profila stručnjaka u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama
 • poznavanje arhitekture složenih informacijskih sustava
 • spremnost na daljnje učenje i stjecanje novih znanja o informacijskim sustavima, tehnologijama i aplikacijama
 • napredno poznavanje engleskog jezika
 • razvijene komunikacijske vještine za rad s korisnicima i rad u timu

U prednosti si ako imaš: 

 • poznavanje sustava visokog obrazovanja u RH
 • iskustvo u projektiranju, razvoju i održavanju informacijskih sustava
 • analitičke vještine i sposobnosti
 • samostalnost u projektiranju informacijskih sustava te izradi potrebne dokumentacije za ugovaranje i razvoj informacijskih sustava
 • poznavanje modeliranja relacijskih baza podataka
 • stručna i tehnička znanja za realizaciju ugovorenih projekata i održavanje realiziranih sustava
 • razvijenu proaktivnost u odlučivanju i organizaciji

Što ti možeš očekivati od nas? 

 • rad na zanimljivim i izazovnim projektima i složenim informacijskim sustavima usmjerenima na nacionalnu razinu
 • rad s aktualnim i zanimljivim tehnologijama i alatima
 • rad s iskusnim i raznolikim timovima unutar sektora i između sektora
 • mogućnosti dodatnog usavršavanja i napredovanja
 • stručnjake s velikim kapacitetom odgovaranja na tvoja pitanja u uhodavanju
 • inicijative usmjerene na tvoje zdravlje i dobrobit
 • minimalno 27 dana godišnjeg odmora i poštivanje tvojeg slobodnog vremena
 • transparentan sustav prepoznavanja i nagrađivanja tvog doprinosa
 • plaću od 10.490,00 kn neto (+prijevoz i ostali propisani i/ili motivacijski dodaci na plaću)

Prijavu možeš poslati do 21.10.2021. godine putem obrasca za prijavu ili putem pošte na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Uz prijavu je potrebno priložiti i životopis na hrvatskom jeziku i presliku diplome.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova, intervju i psihologijsko testiranje. U slučaju provedbe navedenih provjera, i ukoliko kandidat bude pozvan da pristupi takvim provjerama, obavezan je istima pristupiti. U protivnom će se smatrati da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se uzeti u razmatranje kao kandidati na natječaju.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima obvezni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, ukoliko je takva obveza propisana, i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Navedeni kandidati u predmetnom natječaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima koji su utvrđeni natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843) te pod uvjetom da zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja.

Obavještavamo kandidate da se podnošenjem prijave na natječaj smatra da su upoznati da Srce kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke, ali isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka i to sukladno propisima koji reguliraju zapošljavanje u javnim službama, pravila čuvanja građe u javnim ustanovama i zaštite osobnih podataka. Obrada uključuje i javnu objavu informacije o imenu i prezimenu te stručnoj spremi odabranog kandidata.

Rezultati javnog natječaja oglasit će se na službenim stranicama Srca, https://www.srce.unizg.hr/ljudski-potencijali.

Voditelj službe za informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja (m/ž)

Opis posla

Voditelj službe za informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja (m/ž)