Voditelj projekata (m/ž)

Zagreb, Hrvatska

Oglas više nije dostupan

Želiš postati dio organizacije koja kao infrastrukturna ustanova hrvatskog sustava znanosti i visokog obrazovanja djeluje već preko 50 godina?

Tražiš okruženje koje njeguje suradnju, integritet, nove ideje i visoke standarde u radu?

Veselilo bi te doprinijeti unapređenju hrvatskog visokog obrazovanja i znanosti?

Ako su tvoju odgovori potvrdni, otvorena pozicija Voditelj projekata (m/ž) u Sveučilišnom računskom centru Srce je korak naprijed u razvoju tvoje karijere.

Za potrebe projekta „National Competence Centres in the Frameword od EuroHPC  Phase 2 (EuroCC 2)“ Odjel za međunarodnu suradnju, programe i projekte EU traži člana tima koji će aktivno sudjelovati u organizaciji i koordinaciji rada Nacionalnog centra kompetencija za HPC, kroz suradnju i komunikaciju s međunarodnim partnerima i hrvatskim institucijama uključenim u provedbu projekta, identificiranje i povezivanje s partnerima iz industrije i javnog sektora koji imaju potrebu za HPC resursima te kroz aktivno sudjelovanje u promociji rada Nacionalnog centra kompetencija za HPC.

Više o projektima možete pronaći na sljedećoj poveznici https://www.srce.unizg.hr/iro

Tražimo 1 izvršitelja na određeno vrijeme (za potrebe projekta, predvidivo do 31.12.2025.), na sistematiziranom radnom mjestu Informatičar -voditelj projekata, uz probni rad od 6 mjeseci.

Poslovi obuhvaćaju:

 • Vođenje projekata financiranih iz programa EU, primarno projekta EuroCC 2 koji se financira iz programa Digitalna Europa, što uključuje koordinaciju i praćenje provedbe projektnih aktivnosti, dostizanja projektnih rezultata i pokazatelja uspješnosti, praćenje potrošnje proračuna, korištenja resursa i sl.
 • Koordinaciju, suradnju i komunikaciju s projektnim partnerima i suradnicima.
 • Izradu izvješća o provedbi projekata, narativnih i financijskih.
 • Aktivno sudjelovanje u promociji i vidljivosti projekta te diseminaciji rezultata.
 • Aktivno praćenje nacionalnih i europskih propisa u području financiranja projekata iz programa EU.

Formalni uvjet:

 • završen sveučilišni diplomski ili specijalistički diplomski stručni studij (razina 7 HKO)
 • 1 godina radnog iskustva
 • znanje engleskog jezika

Ostali uvjeti:

 • napredno poznavanje rada na računalu
 • izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine
 • iskustvo rada na projektima koji su financirani iz programa EU ili EU fondova.

Što vam može predstavljati prednost kod zapošljavanja:

 • osnovno znanje o računalnim klasterima za zahtjevno računanje (HPC).

Što možete očekivati od nas:

 • rad na zanimljivim i izazovnim projektima
 • rad u visokostručnim timovima unutar sveučilišne ustanove koja unapređuje moderno obrazovanje i napredna istraživanja
 • mogućnosti dodatnog usavršavanja i napredovanja
 • okruženje koje njeguje suradnju, integritet, nove ideje i visoke standarde u radu
 • inicijative usmjerene na zdravlje i dobrobit zaposlenika
 • minimalno 27 dana godišnjeg odmora i poštivanje vašeg slobodnog vremena
 • transparentan sustav prepoznavanja i nagrađivanja vašeg doprinosa
 • osnovnu (minimalnu) plaću od 8.840,00 kn neto + naknadu za prijevoz i ostale dodatke, kao i motivacijski dodatak na plaću

Prijave se primaju do 12.12.2022. putem obrasca za prijavu ili putem pošte na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Uz prijavu je potrebno priložiti i životopis na hrvatskom jeziku i presliku diplome.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova, intervju i psihologijsko testiranje. U slučaju provedbe navedenih provjera, i ukoliko kandidat bude pozvan da pristupi takvim provjerama, obavezan je istima pristupiti. U protivnom će se smatrati da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se uzeti u razmatranje kao kandidati na natječaju.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima obvezni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, ukoliko je takva obveza propisana, i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Navedeni kandidati u predmetnom natječaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima koji su utvrđeni natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843) te pod uvjetom da zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja.

Obavještavamo kandidate da se podnošenjem prijave na natječaj smatra da su upoznati da Srce kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke, ali isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka i to sukladno propisima koji reguliraju zapošljavanje u javnim službama, pravila čuvanja građe u javnim ustanovama i zaštite osobnih podataka. Obrada uključuje i javnu objavu informacije o imenu i prezimenu te stručnoj spremi odabranog kandidata.

Kandidati koji budu uključeni u selekcijski postupak dobit će o tome obavijest, a rezultati javnog natječaja oglasiti će se na službenim stranicama Srca, https://www.srce.unizg.hr/ljudski-potencijali.

Voditelj projekata (m/ž)

Opis posla

Voditelj projekata (m/ž)