Tehnički suradnik - Električar/Strojar (m/ž)

Zagreb, Hrvatska

Oglas više nije dostupan

Želiš postati dio organizacije koja kao infrastrukturna ustanova hrvatskog sustava znanosti i visokog obrazovanja djeluje već preko 50 godina?

Tražiš okruženje koje njeguje suradnju, integritet, nove ideje i visoke standarde u radu?

Veselilo bi te doprinijeti unapređenju hrvatskog visokog obrazovanja i znanosti?

Ako su tvoji odgovori potvrdni, otvorena pozicija Tehnički suradnik – Električar/Strojar (m/ž) u Srcu (Sveučilišni računski centar) je korak naprijed u razvoju tvoje karijere.

Tražimo jednu osobu na neodređeno vrijeme u Odjelu za održavanje uređaja i zgrada, uz probni rad od dva mjeseca.

Opis posla:

  • održavanje i nadzor rada te osiguranje stalne funkcionalnosti uređaja i opreme tehničkih sustava podatkovnih centara Srca kao što su dizel-agregatska postrojenja, uređaji neprekidnog napajanja, klima ormari, klima komore, rashladni agregati, upravljačke jedinice, energetski sustavi (GRO, UPA, DEA, pomoćna polja napajanja, električne instalacije, termotehnička postrojenja);
  • kontroliranje i održavanje te osiguranje stalne funkcionalnosti uređaja i opreme manje složenosti na  lokacijama Srca, ispravljanje nepravilnosti u korištenju opreme, detektiranje kvarova i suradnja s vanjskim tvrtkama (kao npr. izvođači, serviseri, zaštitarska tvrtka);
  • drugi servisni i zanatski poslovi iz domene održavanja poslovnih zgrada kao što su kontrola i održavanje rada plinske kotlovnice, sustava centralnog grijanja, sustava klimatizacije, kanalizacijskog (odvodnog) sustava, sustava protupožarne zaštite, sustav protuprovalne zaštite, nadgledanje odgovarajućeg funkcioniranje električne opreme, uređenje i održavanje okoliša objekata Srca.

Uvjeti za pridruživanje našem timu:

  • srednja stručna sprema (SSS) tehničkog usmjerenja (električar, elektroinstalater, elektrostrojar)
  • stručna znanja za održavanje opreme, odgovornost i pouzdanost, komunikacijske vještine, sposobnost rada u timu, prilagodljivost i motivacija za učenjem i stjecanjem novih znanja, vozačka dozvola B kategorija, rad u smjenama

Prednost kod zapošljavanja:

  • položen stručni ispit za rukovatelja centralnim grijanjem i termoventilacijom

Što nudimo?

  • minimalno 20 dana godišnjeg odmora i poštivanje tvog slobodnog vremena 
  • osnovnu (minimalnu) plaću od 5.400,00 kn neto + naknadu za prijevoz, dodatke za smjenski rad, rad vikendima i blagdanima i ostale dodatke po kolektivnom ugovoru
  • transparentan sustav prepoznavanja i nagrađivanja tvog doprinosa
  • inicijative usmjerene na tvoju dobrobit i zdravlje

Prijavu možeš poslati do 10. 10. 2022. godine putem obrasca za prijavu ili putem elektroničke pošte na posao@srce.hr te putem pošte na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Uz prijavu je potrebno priložiti i životopis na hrvatskom jeziku i presliku svjedodžbe o završenom školovanju.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova, intervju i psihologijsko testiranje. U slučaju provedbe navedenih provjera, i ukoliko kandidat bude pozvan da pristupi takvim provjerama, obavezan je istima pristupiti. U protivnom će se smatrati da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se uzeti u razmatranje kao kandidati na natječaju.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima obvezni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, ukoliko je takva obveza propisana, i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Navedeni kandidati u predmetnom natječaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima koji su utvrđeni natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843) te pod uvjetom da zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja.

Obavještavamo kandidate da se podnošenjem prijave na natječaj smatra da su upoznati da Srce kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke, ali isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka i to sukladno propisima koji reguliraju zapošljavanje u javnim službama, pravila čuvanja građe u javnim ustanovama i zaštite osobnih podataka. Obrada uključuje i javnu objavu informacije o imenu i prezimenu te stručnoj spremi odabranog kandidata.

Rezultati javnog natječaja oglasit će se na službenim stranicama Srca, https://www.srce.unizg.hr/ljudski-potencijali.

Tehnički suradnik - Električar/Strojar (m/ž)

Opis posla

Tehnički suradnik - Električar/Strojar (m/ž)