Softverski inženjer (m/ž)

Zagreb, Hrvatska

Želiš sudjelovati u unapređenju hrvatskog visokog obrazovanja i znanosti, ali i društva u cjelini?

Motivira te biti dio organizacije koja već više od 50 godina razvija napredne informacijske i komunikacijske tehnologije i čini ih sveprisutnima u hrvatskom društvu?

Važno ti je raditi s najnovijim tehnologijama i surađivati s vrhunskim stručnjacima iz ICT sektora?

Privlači te okruženje koje njeguje suradnju, integritet, nove ideje i visoke standarde u radu?

Ako su tvoji odgovori potvrdni, otvorena pozicija Softverski inženjer (m/ž) u Srcu (Sveučilišni računski centar) je korak naprijed u razvoju tvoje karijere.

Zašto si nam ti bitan / bitna? 

Srce, središnja ustanova za izgradnju i primjenu moderne e-infrastrukture u cjelokupnom sustavu hrvatske znanosti i visokog obrazovanja, traži pojačanje u timu podatkovnih usluga koji razvija sustave za dugotrajnu pohranu i objavu rezultata rada cjelokupne hrvatske akademske i istraživačke zajednice, što uključuje razne vrste sadržaja - od studentskih radova preko znanstvenih radova pa do istraživačkih podataka i umjetničkih multimedijalnih radova.

Kako bi hrvatska znanost bila vidljivija, sustave povezujemo s relevantnim europskim i globalnima infrastrukturama.

Tražimo timskog igrača koji će aktivno sudjelovati u osmišljavanju i implementaciji novih funkcionalnosti nacionalnih sustava:

 • Digitalni akademski arhivi i repozitoriji (Dabar, https://dabar.srce.hr)
 • Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa (Hrčak, https://hrcak.srce.hr) koji uključuje i alat za podršku procesu objavljivanja znanstvenih časopisa Open Journal Systems (OJS)
 • Hrvatski arhiv weba (HAW, https://haw.nsk.hr).

Tražimo 1 osobu na neodređeno vrijeme, na sistematiziranom radnom mjestu Informatičar – voditelj projekata, uz probni rad od 6 mjeseci.

Što su uvjeti za pridruživanje našem timu?

 • završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij računarstva ili drugi studij istog stupnja (razina 7 prema HKO-u)
 • 1 godina radnog iskustva
 • iskustvo u radu s PHP-om
 • poznavanje načela objektno orijentiranog programiranja
 • dobro poznavanje SQL-a i iskustvo u radu s bazama podataka
 • napredno poznavanje engleskog jezika
 • razvijene komunikacijske vještine za rad s korisnicima i rad u timu
 • spremnost na daljnje učenje i stjecanje novih znanja o informacijskim tehnologijama
 • odgovornost i proaktivan pristup poslu

U prednosti si ako imaš sljedeće:

 • poznavanje HTML-a, CSS-a i JavaScript-a
 • iskustvo u radu s programskim okvirom Laravel
 • iskustvo u radu s LAMP stogom
 • iskustvo u radu s Drupalom
 • poznavanje funkcionalnosti digitalnih repozitorija i procesa znanstvenog izdavaštva

Što ti možeš očekivati od nas?

 • rad na zanimljivim i izazovnim zadacima na sustavima koje koristi više od 150 ustanova (fakulteti, sveučilišta, instituti i sl.), dnevno ih posjećuje više od 120.000 korisnika i sadrže više od 150 TB podataka
 • mogućnost rada na zanimljivim međunarodnim projektima
 • mogućnosti dodatnog usavršavanja i napredovanja
 • iskusan i stručan tim s kapacitetom odgovaranja na sva tvoja pitanja
 • inicijative usmjerene na tvoje zdravlje i dobrobit  
 • minimalno 27 dana godišnjeg odmora i poštivanje tvog slobodnog vremena  
 • transparentan sustav prepoznavanja i nagrađivanja tvog doprinosa
 • osnovnu (minimalnu) plaću od 1.230,00 eura neto + naknadu za prijevoz i ostale dodatke, kao i motivacijski dodatak na plaću

Prijavu možeš poslati do 30.1.2023. putem obrasca za prijavu ili putem pošte na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Uz prijavu je potrebno priložiti i životopis na hrvatskom jeziku i presliku diplome.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova, intervju i psihologijsko testiranje. U slučaju provedbe navedenih provjera, i ukoliko kandidat bude pozvan da pristupi takvim provjerama, obavezan je istima pristupiti. U protivnom će se smatrati da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se uzeti u razmatranje kao kandidati na natječaju.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima obvezni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, ukoliko je takva obveza propisana, i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Navedeni kandidati u predmetnom natječaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima koji su utvrđeni natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843) te pod uvjetom da zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja.

Obavještavamo kandidate da se podnošenjem prijave na natječaj smatra da su upoznati da Srce kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke, ali isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka i to sukladno propisima koji reguliraju zapošljavanje u javnim službama, pravila čuvanja građe u javnim ustanovama i zaštite osobnih podataka. Obrada uključuje i javnu objavu informacije o imenu i prezimenu te stručnoj spremi odabranog kandidata.

 Kandidati koji budu uključeni u selekcijski postupak dobit će o tome obavijest, a rezultati javnog natječaja oglasiti će se na službenim stranicama Srca, https://www.srce.unizg.hr/ljudski-potencijali.

Softverski inženjer (m/ž)

Opis posla

Softverski inženjer (m/ž)

Osobne informacije
Dodaj
Profesionalne informacije
Dodaj
Detalji