Pravnik (m/ž)

Zagreb, Hrvatska

Želite postati dio organizacije koja kao infrastrukturna ustanova hrvatskog sustava znanosti i visokog obrazovanja djeluje već preko 50 godina?

Tražite okruženje koje njeguje suradnju, integritet, nove ideje i visoke standarde u radu?

Htjeli bi doprinijeti unapređenju hrvatskog visokog obrazovanja i znanosti?

Ako su odgovori potvrdni, otvorena pozicija Pravnik (m/ž) u Srcu (Sveučilišni računski centar) je korak naprijed u daljnjem razvoju Vaše karijere.

Opis poslova i odgovornosti? 

Srce, središnja ustanova za izgradnju i primjenu moderne e-infrastrukture u cjelokupnom sustavu hrvatske znanosti i visokog obrazovanja, traži novog zaposlenika/cu u Sektoru za poslovanje za sljedeće poslove:

 • pružanje pravne i administrativne podrške na razini Srca
 • izrada općih i drugih akata Srca, pravila i procedura za učinkovito pravno poslovanje
 • pravni poslovi vezani za nabavu temeljem Zakona o javnoj nabavi i internim propisima Srca
 • sudjelovanje u poslovima vezanim za zaštitu osobnih podataka (GDPR) i intelektualno vlasništvo,
 • ostali administrativni poslovi

Tražimo 1 osobu na određeno vrijeme (za potrebe projekta, predvidivo do 31.12.2025.), na sistematiziranom radnom mjestu Informatičar – voditelj projekata, uz probni rad od 6 mjeseci.

Što su uvjeti za pridruživanje našem timu?

 • završen diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski studij prava ili visoka stručna sprema iz područja prava (razina 7 prema HKO-u)
 • 1 godina radnog iskustva
 • aktivno poznavanje engleskog jezika
 • napredno korištenje MS Office alata u uredskom poslovanju (Word, Excel, Power Point)
 • odlično poznavanje pravila poslovnog dopisivanja
 • razvijene komunikacijske vještine za rad s korisnicima i rad u timu
 • odgovornost i proaktivan pristup poslu

Prednosti kod zapošljavanja: 

 • prethodno radno iskustvo u obavljanju navedenih poslova, prvenstveno u javnom sektoru i/ili sustavu znanosti i visokog obrazovanja

Što nudimo?

 • rad u visokostručnim timovima unutar sveučilišne ustanove koja unapređuje moderno obrazovanje i napredna istraživanja
 • mogućnosti dodatnog usavršavanja i napredovanja
 • inicijative usmjerene na tvoje zdravlje i dobrobit
 • minimalno 27 dana godišnjeg odmora i poštivanje tvog slobodnog vremena
 • transparentan sustav prepoznavanja i nagrađivanja tvog doprinosa
 • osnovnu (minimalnu) plaću od 1.173,00 eura neto + naknadu za prijevoz i ostale dodatke, kao i motivacijski dodatak na plaću

Prijave su otvorene do 6.2.2023. godine putem linka za prijavu ili putem pošte na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Uz prijavu je potrebno priložiti i životopis na hrvatskom jeziku i presliku diplome.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova, intervju i psihologijsko testiranje. U slučaju provedbe navedenih provjera, i ukoliko kandidat bude pozvan da pristupi takvim provjerama, obavezan je istima pristupiti. U protivnom će se smatrati da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se uzeti u razmatranje kao kandidati na natječaju.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima obvezni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, ukoliko je takva obveza propisana, i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Navedeni kandidati u predmetnom natječaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima koji su utvrđeni natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843) te pod uvjetom da zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja.

Obavještavamo kandidate da se podnošenjem prijave na natječaj smatra da su upoznati da Srce kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke, ali isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka i to sukladno propisima koji reguliraju zapošljavanje u javnim službama, pravila čuvanja građe u javnim ustanovama i zaštite osobnih podataka. Obrada uključuje i javnu objavu informacije o imenu i prezimenu te stručnoj spremi odabranog kandidata.

Kandidati koji budu uključeni u selekcijski postupak dobit će o tome obavijest, a rezultati javnog natječaja oglasit će se na službenim stranicama Srca, https://www.srce.unizg.hr/ljudski-potencijali.

Pravnik (m/ž)

Opis posla

Pravnik (m/ž)

Osobne informacije
Dodaj
Profesionalne informacije
Dodaj
Detalji