Poslovni analitičar (m/ž)

Zagreb, Hrvatska

Oglas više nije dostupan

Privlače te podaci, zanimaju te informacijski sustavi, ali voliš i ljude?

Želiš postati dio organizacije s 50-godišnjim ICT vijekom i raditi s timom od kojeg možeš učiti i u kojem možeš napredovati, ali i napraviti nešto za opće dobro hrvatskog društva?

Tražiš okruženje koje njeguje suradnju, integritet, nove ideje i visoke standarde u radu?

Veselilo bi te doprinijeti unapređenju hrvatskog visokog obrazovanja?

Ako su tvoji odgovori potvrdni, otvorena pozicija Poslovni analitičar (m/ž) u Srcu (Sveučilišni računski centar) je korak naprijed u razvoju tvoje karijere.

Zašto si nam ti bitan / bitna? 

Ovom prilikom Srce, središnja infrastrukturna ustanova cjelokupnog hrvatskog sustava znanosti i visokog obrazovanja, osnažuje tim zadužen za razvoj novog sustava evidencija u visokom obrazovanju – velikog distribuiranog sustava koji će integrirati podatke o visokom obrazovanju i doprinijeti digitalizaciji i razvoju visokog obrazovanja u RH.

Poslovni analitičar na projektu sudjelovat će u razvoju sustava kao važna veza između razvojnog tima i korisnika te pomagati u definiranju korisničkih potreba, pisanju specifikacija i korisničke dokumentacije pa i testiranju samog sustava. Također će sudjelovati u pružanju podrške postojećim korisnicima sustava.

Informacije o postojećim velikim informacijskim sustavima koje je Srce razvilo i održava možeš pronaći na poveznicama https://www.srce.unizg.hr/isvu ili https://www.srce.unizg.hr/croris.

Tražimo timskog igrača koji će:

 • ostvariti dobar odnos s korisnicima te raditi na prikupljanju korisničkih zahtjeva
 • kreirati dokumentaciju koja je polazište za razvoj aplikacija
 • dokumentirati poslovne procese
 • kontrolirati kvalitetu aplikacija
 • sudjelovati u radu s bazama podataka
 • skrbiti o aplikaciji
 • pružati podršku krajnjem korisniku u korištenju aplikacija

Tražimo 1 osobu na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta financiranog iz sredstva EU (očekivano do prosinca 2025. godine), na sistematiziranom radnom mjestu Informatičar – specijalist, uz probni rad od 6 mjeseci.

Što su uvjeti za pridruživanje našem timu?

 • završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij (razina 7 HKO)
 • napredno poznavanje Microsoft Office paketa (Excel, Word i Outlook) ili sličnih alata
 • poznavanje engleskog jezika
 • spremnost na daljnje učenje i stjecanje novih znanja o informacijskim sustavima i internetskim aplikacijama
 • razvijene komunikacijske i organizacijske vještine
 • organiziranost, temeljitost, analitičnost i sustavnost u radu

U prednosti si ako imaš: 

 • osnovno razumijevanje rada informacijskih sustava
 • poznavanje SQL jezika
 • poznavanje poslovnih procesa u visokom obrazovanju
 • iskustvo u radu s korisnicima i korisničkim zahtjevima
 • iskustvo u izradi korisničke i/ili tehničke dokumentacije
 • iskustvo u radu s kolaboracijskim alatima (Jira, Confluence, MS Share Point…)

Što ti možeš očekivati od nas? 

 • zanimljive projekte na velikom i složenom sustavu
 • mentorstvo iskusnog tima s kapacitetom odgovaranja na sva tvoja pitanja
 • mogućnosti dodatnog usavršavanja i napredovanja
 • inicijative usmjerene na tvoju dobrobit i zdravlje
 • minimalno 27 dana godišnjeg odmora i poštivanje tvog slobodnog vremena 
 • transparentan sustav prepoznavanja i nagrađivanja tvog doprinosa
 • osnovnu (minimalnu) plaću od 7.087,00 kn neto + naknadu za prijevoz i ostale dodatke, kao i motivacijski dodatak na plaću

Prijavu možeš poslati do 18.7.2022. putem obrasca za prijavu ili putem pošte na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Uz prijavu je potrebno priložiti i životopis na hrvatskom jeziku i presliku diplome.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova, intervju i psihologijsko testiranje. U slučaju provedbe navedenih provjera, i ukoliko kandidat bude pozvan da pristupi takvim provjerama, obavezan je istima pristupiti. U protivnom će se smatrati da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se uzeti u razmatranje kao kandidati na natječaju.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima obvezni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, ukoliko je takva obveza propisana, i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Navedeni kandidati u predmetnom natječaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima koji su utvrđeni natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843) te pod uvjetom da zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja.

Obavještavamo kandidate da se podnošenjem prijave na natječaj smatra da su upoznati da Srce kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke, ali isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka i to sukladno propisima koji reguliraju zapošljavanje u javnim službama, pravila čuvanja građe u javnim ustanovama i zaštite osobnih podataka. Obrada uključuje i javnu objavu informacije o imenu i prezimenu te stručnoj spremi odabranog kandidata.

Rezultati javnog natječaja oglasit će se na službenim stranicama Srca, https://www.srce.unizg.hr/ljudski-potencijali.

Poslovni analitičar (m/ž)

Opis posla

Poslovni analitičar (m/ž)