Informatičar - specijalist za napredno računarstvo (m/ž)

Zagreb, Croatia

Oglas više nije dostupan

Želiš sudjelovati u unapređenju hrvatskog visokog obrazovanja i znanosti, ali i društva u cjelini?

Motivira te biti dio organizacije koja već 50 godina razvija napredne informacijske i komunikacijske tehnologije i čini ih sveprisutnima u hrvatskom društvu?

Važno ti je raditi s najnovijim tehnologijama i surađivati s vrhunskim stručnjacima iz ICT sektora?

Privlači te okruženje koje njeguje suradnju, integritet, nove ideje i visoke standarde u radu?

Ako su odgovori potvrdni, otvorena pozicija Informatičar – specijalist za napredno računarstvo (m/ž) u Srcu (Sveučilišni računski centar) je korak naprijed u tvojoj karijeri.

Zašto si nam ti bitan / bitna? 

Srce, središnja ustanova za izgradnju i primjenu moderne e-infrastrukture u cjelokupnom sustavu hrvatske znanosti i visokog obrazovanja, je partner na projektu „National Competence Centres in the Framework od EuroHPC - EUROCC“, čiji je cilj osnovati nacionalne centre kompetencija za HPC (računarstvo visokih performansi) i doprinijeti izgradnji europskog HPC ekosustava.

Više o projektu možete saznati na https://www.srce.unizg.hr/eurocc.

Tražimo timskog igrača koji će aktivno sudjelovati u:

 • mapiranju stanja HPC kompetencija i resursa za napredno računarstvo u Hrvatskoj
 • izradi edukacijskog plana za razvoj stručnjaka te prijenosu znanja i kompetencija iz područja HPC-a
 • pružanju specijalističke podrške u pristupu HPC kompetencijama i resursima u Hrvatskoj i Europi

Tražimo 1 osobu na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta „National Competence Centres in the Framework od EuroHPC - EUROCC“, na radnom mjestu Informatičar – specijalist, uz probni rad od 6 mjeseci.

Što su uvjeti za pridruživanje našem timu?

 • završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO)
 • osnovno znanje o računalnim klasterima za zahtjevno računanje (HPC)
 • osnovno znanje o sustavima za nadzor i detekciju anomalija (Zabbix, Nagios, Wazuh)
 • osnovno znanje o programskim okolinama za klastere (CUDA, MPI) i raspodijeljenim datotečnim sustavima (BeeGFS, Ceph)
 • osnovno znanje o posredničkom sustavu za računarstvo u oblaku OpenStack
 • samostalnost u obavljanju poslova, te sklonost timskom radu
 • dobre organizacijske, komunikacijske i prezentacijske vještine
 • aktivno znanje engleskog jezika

Što ti možeš očekivati od nas?

 • rad na zanimljivom i izazovnom međunarodnom projektu te rad sa stručnjacima Srca i korisnicima iz  akademske zajednice na primjeni novih tehnologija u obrazovanju i znanosti
 • mogućnosti dodatnog usavršavanja
 • iskusan i stručan tim s velikim kapacitetom odgovaranja na tvoja pitanja u uhodavanju
 • inicijative usmjerene na tvoje zdravlje i dobrobit
 • minimalno 27 dana godišnjeg odmora i poštivanje tvojeg slobodnog vremena  
 • transparentan sustav prepoznavanja i nagrađivanja tvog doprinosa
 • plaću od 6.850,00 kn neto (+ prijevoz i ostali propisani i/ili motivacijski dodaci na plaću)

Prijavu možeš poslati do 21.10.2021. godine putem obrasca za prijavu ili putem pošte na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Uz prijavu je potrebno priložiti i životopis na hrvatskom jeziku i presliku diplome.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova, intervju i psihologijsko testiranje. U slučaju provedbe navedenih provjera, i ukoliko kandidat bude pozvan da pristupi takvim provjerama, obavezan je istima pristupiti. U protivnom će se smatrati da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se uzeti u razmatranje kao kandidati na natječaju.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima obvezni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, ukoliko je takva obveza propisana, i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Navedeni kandidati u predmetnom natječaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima koji su utvrđeni natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843) te pod uvjetom da zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja.

Obavještavamo kandidate da se podnošenjem prijave na natječaj smatra da su upoznati da Srce kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke, ali isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka i to sukladno propisima koji reguliraju zapošljavanje u javnim službama, pravila čuvanja građe u javnim ustanovama i zaštite osobnih podataka. Obrada uključuje i javnu objavu informacije o imenu i prezimenu te stručnoj spremi odabranog kandidata.

Rezultati javnog natječaja oglasit će se na službenim stranicama Srca, https://www.srce.unizg.hr/ljudski-potencijali.

Informatičar - specijalist za napredno računarstvo (m/ž)

Opis posla

Informatičar - specijalist za napredno računarstvo (m/ž)