Informatičar - savjetnik u Centru za e-učenje (m/ž)

Zagreb, Hrvatska

Oglas više nije dostupan

Srce, središnja ustanova za izgradnju i primjenu moderne e-infrastrukture u cjelokupnom sustavu hrvatske znanosti i visokog obrazovanja, traži informatičara motiviranog za rad u timu Centra za e-učenje Srca.

Centar za e-učenje Srca djeluje kao središte za podršku visokoškolskim ustanovama, nastavnicima i studentima pri uporabi tehnologija i alata e-učenja.

Više o Centru za e-učenje Srca možete pronaći na stranici https://www.srce.unizg.hr/ceu.

Radno mjesto obuhvaća poslove vezane uz:

 • pružanje stručne podrške korisnicima, prvenstveno u sustavu visokog obrazovanja, u radu s tehnologijama i alatima e-učenja i njihovoj primjeni u obrazovnom procesu
 • izradu, pripremu i provedbu tečajeva i ostalih obrazovnih aktivnosti u Centru za e-učenje
 • praćenje novosti u području e-učenja

Tražimo 1 izvršitelja na određeno vrijeme (za potrebe projekta, predvidivo do 31.12.2025.), na radnom mjestu informatičar - savjetnik, uz probni rad od 6 mjeseci.

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij (razina 7 HKO)
 • 1 godina radnog iskustva
 • dobre komunikacijske i organizacijske vještine
 • dobro pismeno izražavanje
 • sklonost timskom radu
 • samostalnost u obavljanju poslova
 • vrlo dobro poznavanje engleskog jezika

Što vam može predstavljati prednost kod zapošljavanja:

 • završeno pedagoško, psihološko, didaktičko i metodičko obrazovanje za nastavnike (poželjno iz područja informatike)
 • iskustvo u radu sa sustavom za e-učenje Moodle i ostalim tehnologijama e-učenja
 • predavačko iskustvo
 • poznavanje i praćenje digitalnih tehnologija koje se koriste u obrazovnom procesu

Što možete očekivati od nas:

 • rad na zanimljivim i izazovnim projektima
 • rad u visokostručnim timovima unutar sveučilišne ustanove koja unapređuje moderno obrazovanje i napredna istraživanja
 • mogućnosti dodatnog usavršavanja i napredovanja
 • okruženje koje njeguje suradnju, integritet, nove ideje i visoke standarde u radu
 • inicijative usmjerene na zdravlje i dobrobit zaposlenika
 • minimalno 27 dana godišnjeg odmora i poštivanje vašeg slobodnog vremena 
 • transparentan sustav prepoznavanja i nagrađivanja vašeg doprinosa
 • osnovnu (minimalnu) plaću od 7.730,00 kn neto + naknadu za prijevoz i ostale dodatke, kao i motivacijski dodatak na plaću

Prijavu možete poslati do 10.10. 2022. godine putem obrasca za prijavu ili putem pošte na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Uz prijavu je potrebno priložiti i životopis na hrvatskom jeziku i presliku diplome.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova, intervju i psihologijsko testiranje. U slučaju provedbe navedenih provjera, i ukoliko kandidat bude pozvan da pristupi takvim provjerama, obavezan je istima pristupiti. U protivnom će se smatrati da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se uzeti u razmatranje kao kandidati na natječaju.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima obvezni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, ukoliko je takva obveza propisana, i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Navedeni kandidati u predmetnom natječaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima koji su utvrđeni natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843) te pod uvjetom da zadovoljavaju sve propisane uvjete natječaja.

Obavještavamo kandidate da se podnošenjem prijave na natječaj smatra da su upoznati da Srce kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke, ali isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka i to sukladno propisima koji reguliraju zapošljavanje u javnim službama, pravila čuvanja građe u javnim ustanovama i zaštite osobnih podataka. Obrada uključuje i javnu objavu informacije o imenu i prezimenu te stručnoj spremi odabranog kandidata.

Rezultati javnog natječaja oglasit će se na službenim stranicama Srca, https://www.srce.unizg.hr/ljudski-potencijali.

 


 


Informatičar - savjetnik u Centru za e-učenje (m/ž)

Opis posla

Informatičar - savjetnik u Centru za e-učenje (m/ž)